THÔNG BÁO: MỜI THAM GIA TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “GIÁO SƯ HOÀNG PHÊ VỚI CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT VÀ TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT"

Nhân 30 năm lần đầu xuất bản cuốn Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, Nxb Khoa học Xã hội, 1988), Kỉ niệm 50 năm thành lập Viện Ngôn ngữ học (1968-2018), 10 năm thành lập Viện Từ điển học và Bách khoa thư VN (2008-2018) và hưởng ứng phong trào “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt", Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm khoa học “GS Hoàng Phê với Chính tả tiếng Việt và Từ điển tiếng Việt”.

Xem chi tiết...
Tin bài mới